Wigilia SKNP UMCS – 20 grudnia 2016 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Koła do udziału w spotkaniu wigilijnym. Odbędzie się ono we wtorek, 20 grudnia br. o 18:00 w sali 110 (WPiA UMCS).

diem

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu wigilijnym proszeni są o uiszczenie składki na catering w wysokości 30 zł. Składkę opłacić w siedzibie SKNP (pok. 016) w godzinach dyżurów Zarządu SKNP (informacje o godzinach dyżurów: http://sknp.umcs.pl/?page_id=10 ).

Spotkanie wigilijne to świetna okazja do rozmowy i integracji członków Koła, dlatego zachęcamy, w szczególności nowych członków, do udziału w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne”

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne, organizowanej przez Sekcję Prawa Karnego, we współpracy z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.

poprawiony-plakat

Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, mechanizmy zachowania ofiary, wybrane przestępstwa związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie, wpływ rozmaitych patologii społecznych na to zjawisko, postępowanie wobec sprawców, a także prawa ofiar przemocy w rodzinie.

Długość referatu nie powinna przekraczać 12 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie http://sknp.umcs.pl/?page_id=2091. Rejestracji można dokonywać do 3 stycznia 2017 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.
Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w I półroczu 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 19 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/11/SPK-pokonf.pdf.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: spk.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników

Kategorie Sekcja Prawa Karnego | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta w Areszcie Śledczym w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza na wizytę studyjną w Areszcie Śledczym organizowaną przez Sekcję Prawa Karnego SKNP UMCS. Wizyta odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:00 i skierowana jest do studentów zainteresowanych systemem penitencjarnym oraz pracą w służbach mundurowych. Umożliwi ona pogłębienie wiedzy związanej z systemem więziennictwa od strony praktycznej i przybliży funkcjonowanie aresztu śledczego. Ponadto, uczestnicy wyjścia będą mogli zobaczyć jak wygląda praca w służbie więziennej oraz wykonywanie kary pozbawienia wolności.15218166_1128588677219309_1241635037_n

Zapisy na wydarzenie odbędą się wyłącznie poprzez formularz: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2077
Rejestracja rozpocznie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 20:00.
Ze względów organizacyjnych udział w wizycie może wziąć tylko 30 osób.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: spk.sknp.umcs@gmail.com

Zapraszamy serdecznie!
Sekcja Prawa Karnego SKNP UMCS

Kategorie Sekcja Prawa Karnego | Komentowanie nie jest możliwe

Konkurs Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka

asias-empowerment-group-4-page-001Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS zaprasza studentów II roku prawa oraz I roku administracji I stopnia WPiA UMCS w Lublinie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Sekcję Prawa Cywilnego SKNP UMCS pod patronatem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS.

Konkurs będzie składał się z II etapów. Zadaniem uczestników I etapu będzie rozwiązanie testu składającego się pytań jedno- i wielokrotnego wyboru oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte. Po jego sprawdzeniu 5 uczestników z najlepszymi wynikami weźmie udział w etapie finałowym. Ta część będzie miała formę ustną i polegać będzie na wygłoszeniu wystąpienia przed Komisją Konkursową.
Dla autorów najlepszych wystąpień konkursowych przewidziane są atrakcyjne nagrody (szczegóły dotyczące nagród zostaną podane już wkrótce).

Harmonogram:
1. Etap pisemny: 15 grudnia 2016 r. (czwartek), godz.19:30, Aula A WPiA UMCS;
2. Etap finałowy: 10 stycznia 2017 r. (wtorek), godz. 12:45, Aula A WPiA UMCS.

Zakres materiału:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
2. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
3. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka;
4. Informacje biograficzne o obecnym Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka oraz o ich poprzednikach, działalności, a także statusie prawnym Biura RPO i RPD.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Sekcji Prawa Cywilnego (indywidualnie lub przez wysłanie maila na adres: spc.sknp.umcs@gmail.com)

Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Prawa Cywilnego SKNP UMCS

Kategorie Sekcja Prawa Cywilnego | Komentowanie nie jest możliwe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Idee konstytucjonalizmu we współczesnej Europie”

plakatStudenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Idee konstytucjonalizmu we współczesnej Europie”, organizowanej przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa, we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.

Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problematykę budowy konstytucji oraz zakres jej regulacji w poszczególnych krajach Europy, z uwzględnieniem elementów prawnoporównawczych. Pod uwagę wzięte zostaną aspekty praktyczne poszczególnych konstytucji, między innymi takie jak stwierdzenie czy ograniczają się one do określenia norm prawa publicznego, czy regulują także stosunki na drodze państwo-obywatel. Przedmiotem dyskusji staną się również kwestie dotyczące odrębnego trybu zmiany tych szczególnych aktów normatywnych, a także ich wpływ na kształtowanie relacji międzynarodowych.

Wystąpienie na konferencji nie powinno przekraczać 12 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 40 zł.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie http://sknp.umcs.pl/?page_id=2000. Rejestracji można dokonywać do 1 grudnia 2016 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w I półroczu 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 15 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wymogi-edytorskie-dla-publikacji-SKNP.pdf

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: shitpp.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników

Kategorie Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta studyjna w Trybunale Konstytucyjnym oraz Muzeum Narodowym w Warszawie

plakat_tk_muzeum-page-001Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej przez Sekcję Prawa Cywilnego oraz Sekcję Administracji i Prawa Publicznego, wizycie studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym oraz wizycie w Muzeum Narodowym w Warszawie, które odbędą się 13 grudnia (wtorek) 2016 r.

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie dotyczyła Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym będzie także okazją do zapoznania się m.in. z historią, funkcjami i znaczeniem tej instytucji.

W ramach wizyty w Muzeum Narodowym, przewodnicy oprowadzą uczestników po 2 trasach: „Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie” oraz „Faras – skarby zatopionej pustyni”. W trakcie zwiedzania będzie można zobaczyć m.in. Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki oraz zabytki kultury i sztuki nubijskiej wydobyte w Dolinie Nilu.

Zapisów na wyjazd prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2033. Rejestracja rozpocznie się 21 listopada o godz. 20:00 i potrwa do 1 grudnia do godz. 23:59. Zgłoszenia dokonywane poza wskazanym terminem nie będą uzwględniane.
Koszt wyjazdu od osoby – 50 zł.
Zbiórka na parkingu obok Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” o godz. 5:40, przewidywany powrót około godz. 21:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Sekcji Prawa Cywilnego lub Sekcji Administracji i Prawa Publicznego (indywidualnie lub przez wysłanie maila na adres: spc.sknp.umcs@gmail.com)

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Kategorie Sekcja Administracji i Prawa Publicznego, Sekcja Prawa Cywilnego | Komentowanie nie jest możliwe

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKNP UMCS – 27.10.2016 – fotorelacja

This gallery contains 15 photos.

27 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Spotkanie to było sposobnością do podsumowania ubiegłorocznej działalności Koła oraz do wyboru nowych władz, które pokierują pracami w … Czytaj dalej

Więcej galerii | Komentowanie nie jest możliwe

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie i Procedurze Administracyjnej

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Katedrą Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS pragną serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w eliminacjach wewnętrznych do III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie i Procedurze Administracyjnej. Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem ogólne prawo administracyjne, materialne prawo administracyjne, postępowanie administracyjne ogólne oraz zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego.

  • Etap eliminacji wewnętrznych – 17 listopada br.
  • godz. 16:30 Aulaeliminacje B, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Egzamin wewnętrzny, pytania zamknięte (40 pytań).
  • Etap finałowy – 6 grudnia br. Centrum Konferencyjne UWM, ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn. Egzamin pisemny, pytania zamknięte (100 pytań).
  • Konkurs adresowany do studentów kierunków: Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
  • W drodze eliminacji uczelnianych zostanie wyłonionych 5 osób z największą liczbą punktów, które zostaną zakwalifikowane do etapu finałowego.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym Sekcji Administracji i Prawa Publicznego – saipp.sknp.umcs@gmail.com. Zapisy na konkurs trwają do 15 listopada br. do północy. Zarejestrować się można za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

Regulamin etapu finałowego Konkursu jest dostępny do pobrania.

Serdecznie zapraszamy,
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

 

Kategorie Sekcja Administracji i Prawa Publicznego | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne 2016

gotoweStudenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 8 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w sali 110 Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony plan działalności Koła na najbliższy rok akademicki 2016/2017. Swoje inicjatywy przedstawią Przewodniczący poszczególnych Sekcji SKNP UMCS, tj.:

  • Sekcji Historii i Teorii Państwa i Prawa,
  • Sekcji Administracji i Prawa Publicznego,
  • Sekcji Prawa Cywilnego,
  • Sekcji Prawa Karnego.

Wszyscy zainteresowani będą mieli sposobność uzyskania informacji o możliwości rozwoju, jaką daje czynne uczestnictwo i zaangażowanie w działalność SKNP oraz organizowane przez nasze Koło wydarzenia. Osoby niebędące jeszcze członkami SKNP będą mieli okazję do złożenia aplikacji członkowskich.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

SKNP UMCS

27 października br. w sali 110 Wydziału Prawa i Administracji odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

W czasie zebrania członkowie organów statutowych Koła i jego jednostek organizacyjnych podsumują swoją działalność w roku akademickim 2015/2016.

Tego dnia odbędzie się również głosowanie nad powołaniem nowych władz Koła na rok akademicki 2016/2017. Nowo wybrany, przez Walne Zebranie Członków, Zarząd powoła Przewodniczących Sekcji.

W późniejszym terminie zostaną zorganizowane pierwsze spotkania poszczególnych Sekcji, na których zostanie przedstawiony plan ich działalności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i przypominamy Naszym Członkom, że ich obecność jest obowiązkowa!

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe