Studenckie Zeszyty Naukowe

Okładka 21. Studenckiego Zeszytu Naukowego„Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285) są czasopismem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne. W „Studenckich Zeszytach Naukowych” swoje artykuły publikują studenci oraz doktoranci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Dotychczas wydane zostały 23 numery periodyku.

Za publikację naukową w „Studenckich Zeszytach Naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 5 punktów.
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.)

Czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3,54 pkt.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (od numeru 15.) dostępne są w bazie issuu.com, nasze wydawnictwo ma także profil w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej. Tzw. egzemplarze obowiązkowe 22. numeru zostały wysłane do 23 polskich bibliotek. Numer 23. został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0 Polska i tym samym dołączył – jako pierwsze czasopismo prawnicze (zob. DOAJ) – do polskich zasobów tzw. otwartej nauki.

Deklaracja wersji pierwotnej: wersją pierwotną wszystkich numerów „Studenckich Zeszytów Naukowych” jest wersja papierowa.

Adres redakcji
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. (81) 537 53 82
szn.sknp.umcsgmail.com
ISSN 1506-8285

Kolegium redakcyjne

 • redaktor naczelny: dr Jarosław Kostrubiec
 • zastępca redaktora naczelnego: Paweł Szczęśniak
 • zastępca redaktora naczelnego: Joanna Kozyra
 • sekretarz redakcji: Agnieszka Minda
 • redakcja języka polskiego: Grzegorz Siedlecki, Szymon Serek
 • redakcja języka angielskiego: Kamil Klamer
 • redaktor techniczny: Szymon Grabarczuk
 • redaktor statystyczny: dr Sławomir Pilipiec

Redaktorzy tematyczni

 • prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe: dr Tomasz Demendecki
 • prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karnoskarbowe: dr Jakub Kosowski
 • prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: dr Kamil Sikora
 • teoria państwa i prawa, historia administracji i myśli administracyjnej: dr hab. Grzegorz Smyk

Rada naukowa

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski (Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS)

Członkowie:

 • dr Anton Demchuk (Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku),
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS),
 • prof. Wałerij Seredu (Pierwszy prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych ds. Dydaktyki i Nauki).

Recenzenci

Pliki PDF i DOC

Numery archiwalne

Oto dziewięć najnowszych zeszytów, dostępnych w formacie PDF:

Komentowanie wyłączono.