Studenckie Zeszyty Naukowe

Okładka 21. Studenckiego Zeszytu Naukowego„Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285) są czasopismem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne. W „Studenckich Zeszytach Naukowych” swoje artykuły publikują studenci oraz doktoranci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Dotychczas wydane zostały 23 numery periodyku.

Za publikację naukową w „Studenckich Zeszytach Naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 5 punktów.
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.)

Czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3,54 pkt.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (od numeru 15.) dostępne są w bazie issuu.com, nasze wydawnictwo ma także profil w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej. Tzw. egzemplarze obowiązkowe 22. numeru zostały wysłane do 23 polskich bibliotek. Numer 23. został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0 Polska i tym samym dołączył – jako pierwsza publikacja prawnicza (zob. DOAJ) – do polskich zasobów tzw. otwartej nauki.

Wersją pierwotną wszystkich numerów „Studenckich Zeszytów Naukowych” jest wersja papierowa.

Adres redakcji
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. (81) 537 53 82
szn.sknp.umcsgmail.com
ISSN 1506-8285

Kolegium redakcyjne

 • redaktor naczelny: dr Jarosław Kostrubiec
 • zastępca redaktora naczelnego: Paweł Szczęśniak,
 • zastępca redaktora naczelnego: Joanna Kozyra
 • sekretarz redakcji: Agnieszka Minda
 • redakcja języka polskiego: Grzegorz Siedlecki
 • redakcja języka angielskiego: Szymon Serek
 • redaktorzy techniczni: Szymon Grabarczuk, mgr Agata Grudzińska
 • redaktor statystyczny: dr Sławomir Pilipiec

Redaktorzy tematyczni

 • prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe: dr Tomasz Demendecki
 • prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karnoskarbowe: dr Jakub Kosowski
 • prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: dr Kamil Sikora
 • teoria państwa i prawa, historia administracji i myśli administracyjnej: dr hab. Grzegorz Smyk

Rada naukowa

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski (kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS)

Członkowie:

 • dr Anton Demchuk (Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku),
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS),
 • prof. Wałerij Seredu (Pierwszy prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych ds. Dydaktyki i Nauki).

Stali recenzenci

Dr Joanna Bodio, dr Tomasz Demendecki, dr Jarosław Dudzik, dr Krzysztof Filipiak, dr Marta Gontarczyk, SSN Wiesław Kozielewicz, dr Marek Kulik, dr hab. Roman Kwiecień prof. UMCS, prof. dr hab. Leszek Leszczyński, dr Bartosz Liżewski, dr hab. Janusz Niczyporuk prof. UMCS, dr Sławomir Pilipiec, dr Bogusław Przywora, dr Krzysztof Stefaniuk, dr hab. Jerzy Stelmasiak prof. UMCS, dr hab. Tomasz Tulejski prof. UŁ, dr hab. Dariusz Walencik prof. UO, dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS.

Pliki PDF i DOC

Zeszyty do ściągnięcia

Oto dziewięć najnowszych zeszytów, dostępnych w formacie plików PDF:

Komentowanie wyłączono.